Generaal Lemanstraat: planning vernieuwen voetpaden

In navolging van de bewonersvergadering in september 2016, is op heden de verdere planning van de vernieuwing van de voetpaden gekend (onder voorbehoud van weersomstandigheden):

Generaal Lemanstraat

  • vanaf maandag 13 februari 2017 start FARYS (via aannemer Lamote uit Brugge) met de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding aan de onpare zijde van de Generaal Lemanstraat.  Tegen het krokusverlof (25 februari) worden deze werken beëindigd, uitgezonderd de overkoppelingen van de huisaansluitingen en verbindingen op het bestaande net. Dit wordt na de krokusvakantie voorzien en neemt in het geheel ca. 1 week in beslag, mits gunstige analyseresultaten.
  • Vervolgens, vanaf maandag 13 maart, start aannemer Penninck nv uit Roeselare (ON 0411.887.734)  met de heraanleg van de voetpaden langs de G. Lemanstraat, en wordt zijde per zijde aangepakt.  Einde der werken wordt voorzien tegen het komende paasverlof.

Tijdens de uitvoering van de werken dient de aannemer de hinder voor de aangelanden te beperken en de toegang tot de woningen te garanderen. Zo worden waar nodig stabiele en degelijk toegankelijke bruggetjes met leuning voorzien, dienen er geen specifieke maatregelen genomen te worden voor de huisvuilophaling en zal plaatselijk verkeer mogelijk zijn (geen doorgaand verkeer). Tijdens de werken wordt wel een parkeerverbod ingesteld in de werfzone.